Ngày 16-6-2019

| Trang chủ | SiteMap | Bản đồ-VN |

  Tin tức - Sự kiện

  Dự báo thời tiết  

  Thời tiết SÂN BAY

  Ảnh mây vệ tinh

  Động đất-Sóng thần

  Biến đổi khí hậu

  Phổ biến kiến thức

  Sản phẩm và dịch vụ

  Tổng hợp e-Weather

  Photo-Video-Media

  Thống kê bài đọc (*)

Earthquake/Tsunami map


See net-traffic

www.thoitiet.net

Thời tiết hàng không

Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (27/07/2017)

Cập nhật: 27/7/2017, 9:34. So lan doc: 1908

Điện Biên Phủ
Địa điểm Phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió thay đổi theo hướng - tốc độ 1.53 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 990 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 28 ℃
Điểm sương 74.33 ℃
Khí áp 1007 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Nà Sản (Sơn La)
Địa điểm Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Lặng gió
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 28 ℃
Điểm sương 88.93 ℃
Khí áp 1010 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Nội Bài (Hà Nội)
Địa điểm Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió bắc tây bắc - tốc độ 1.53 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 690 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 31 ℃
Điểm sương 79.36 ℃
Khí áp 1005 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Cát Bi (Hải Phòng)
Địa điểm Thành phố Hải Phòng
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió bắc đông bắc - tốc độ 2.55 m/s
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 32 ℃
Điểm sương 79.50 ℃
Khí áp 1004 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Thọ Xuân (Thanh Hoá)
Địa điểm Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió thay đổi theo hướng - tốc độ 1.02 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 94.36 ℃
Khí áp 1004 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Vinh
Địa điểm Thành phố Vinh
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây bắc - tốc độ 1.53 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 1440 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 83.92 ℃
Khí áp 1005 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Đồng Hới
Địa điểm Xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió bắc - tốc độ 1.53 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 300 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 79.08 ℃
Khí áp 1004 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Phú Bài (Thừa Thiên - Huế)
Địa điểm Huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên - Huế
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió thay đổi theo hướng - tốc độ 1.02 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 89.01 ℃
Khí áp 1005 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Đà Nẵng
Địa điểm Thành phố Đà Nẵng
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió thay đổi theo hướng - tốc độ 1.02 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 79.08 ℃
Khí áp 1005 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Chu Lai (Quảng Nam)
Địa điểm Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây nam - tốc độ 2.04 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 30 ℃
Điểm sương 84.03 ℃
Khí áp 1003 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Pleiku
Địa điểm Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây tây nam - tốc độ 4.59 m/s
Mây Mây trời nhiều mây, độ cao chân mây 300 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 22 ℃
Điểm sương 94.07 ℃
Khí áp 1010 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Phù Cát (Bình Định)
Địa điểm Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây tây nam - tốc độ 3.57 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 390 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 28 ℃
Điểm sương 78.94 ℃
Khí áp 1005 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Tuy Hòa (Phú Yên)
Địa điểm Huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây tây nam - tốc độ 4.59 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 70.14 ℃
Khí áp 1006 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Buôn Ma Thuột
Địa điểm Xã Hoà Thắng, tỉnh Đắc Lắc
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây nam - tốc độ 4.08 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 360 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 25 ℃
Điểm sương 88.69 ℃
Khí áp 1010 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Cam Ranh
Địa điểm Phường Cam nghĩa, thành phố Cam Ranh
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió bắc - tốc độ 1.53 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 510 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 33 ℃
Điểm sương 59.32 ℃
Khí áp 1006 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Tân Sơn Nhất (HCM)
Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây tây nam - tốc độ 6.12 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 89.01 ℃
Khí áp 1008 hPa
Cần Thơ
Địa điểm Quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây - tốc độ 6.12 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 390 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 8000 m
Nhiệt độ 24 ℃
Điểm sương 94.15 ℃
Khí áp 1009 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Rạch Giá
Địa điểm Phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây - tốc độ 6.63 m/s
Mây Mây thưa, độ cao chân mây 510 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 27 ℃
Điểm sương 78.80 ℃
Khí áp 1008 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Phú Quốc
Địa điểm Xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:00 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây - tốc độ 5.61 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 8000 m
Nhiệt độ 27 ℃
Điểm sương 88.85 ℃
Khí áp 1008 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
Cà Mau
Địa điểm Phường 6, thành phố Cà Mau
Thời gian Ngày 27/07/2017, 02:30 UTC (+7 GMT giờ Việt nam)
Gió Gió tây tây nam - tốc độ 3.57 m/s
Mây Mây rải rác, độ cao chân mây 450 m
Tầm nhìn ngang Tầm nhìn xa 10 km hoặc xa hơn
Nhiệt độ 29 ℃
Điểm sương 89.01 ℃
Khí áp 1007 hPa
Ghi chú Thời tiết không có gì thay đổi đặc biệt xảy ra trong thời gian tới
ThoitietNet Vietnam - thoitietnet@gmail.com

Bình luận (FB account):

  Back to Prev Quay lại
* Mục lục tin:
id_12661 (#<i>1909</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (27/07/2017) (27/7/2017)
id_12657 (#<i>895</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (26/07/2017) (26/7/2017)
id_12650 (#<i>1009</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (25/07/2017) (25/7/2017)
id_12646 (#<i>1021</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (24/07/2017) (24/7/2017)
id_12636 (#<i>1111</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (22/07/2017) (22/7/2017)
id_12629 (#<i>1015</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (21/07/2017) (21/7/2017)
id_12626 (#<i>1151</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (20/07/2017) (20/7/2017)
id_12620 (#<i>1025</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (19/07/2017) (19/7/2017)
id_12615 (#<i>1017</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (18/07/2017) (18/7/2017)
id_12611 (#<i>1085</i>) Bản tin Thời tiết Sân Bay Việt Nam (17/07/2017) (17/7/2017)  Back to Page 1  Next to Page 3

Mục tin khác:

ThoitietVietnam.VN
[Tin tức-Sự kiện] [Dự báo thời tiết] [Happy Weekend]
[Thời tiết sân bay] [Biến đổi khí hậu] [Động đất-Sóng thần] [Phổ biến kiến thức]
[Sản phẩm và dịch vụ] [Giải pháp e-Weather] [Ảnh-Video-Multimedia] [Bản đồ Web]
[Bản đồ biển Đông] [GRIB/BUFR-Demo] [Aurie-18E Demo] [Dự báo MM5] [RAMS-VNU Demo]
free counters
Tin nổi bật
 • BẢN TIN THỜI TIẾT HÀNG NGÀY QUA Facebook Thoitiet (time-line)

  (19885)
 • BẢN TIN THỜI TIẾT KTTV HÀNG NGÀY Facebook Thoitiet (time-line)

  (48345)
 • BẢN TIN THỜI TIẾT HÀNG KHÔNG Facebook Thoitiet (time-line)

  (12106)
 • NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT THÁNG 7 NĂM 2017 (4052)
 • Bản đồ NOAA, Nhiệt độ khu vực Châu Á-Vietnam tháng 5/2017 & MUSIC (8128)
 • Đăng ký thành viên ThờiTiết.NET (Online REG) (24837)
 • BẢN TIN CẬP NHẬT VỀ HIỆN TƯỢNG ENSO VÀ TÌNH HÌNH KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (4692)
 • PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI (5129)
 • VIdeo Clip: Vanessa Mae-The Red Hot Tour, Live at the Royal Albert Hall (12973)
 • KỸ NĂNG DỰ BÁO THỜI TIẾT – HOW TO FORECAST THE WEATHER? (5702)
 • LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (9765)
 • Album Gặp gỡ ICT Mậu Tuất 2018 (13302)
 • VIdeo Clip: Mozart Sonata in C Major and others (9026)
 • Ảnh các icons cho Cut and Paste Decors (Version 2) (8454)
 • Message from M. Jarraud, “World Meteorological Day 2015 – Climate knowledge for climate action” (8496)
 • Một số video về cơn bão Kalmaegi (10239)
 • Nhiệt độ bề mặt biển trên toàn thế giới trong 5 năm qua! (10848)
 • Typhoon Clips for Review and Evaluation (11663)
 • Video clip ve Tsunami (NOAA) (13896)
 • EL NIÑO/LA NIÑA (10408)
 • Super Typhoon Haiyan - CNN (14017)
 • Hải Yến là một trong 4 siêu bão khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại (24184)
 • Music (and Weather) Collection by Nguyen Viet Trung (Dec 2012) (15604)
 • El Niño / La Niña (10801)
 • Ô nhiễm môi trường và video khiến cả thế giới im lặng (19105)
 • Hệ thống giám sát mực nước tự động Scada-H/Scada-X sử dụng công nghệ GSM/openGIS (32844)
 • Google Earth/Sky/Mars 3D Visualization (28384)
 • Tuyển tập Cơ sở dữ liệu Bão trên bản đồ Google Map (48700)
 • GIỚI THIỆU HỆ THỐNG HYDROSYS-VN (19500)
 • Dự báo 3 ngày bằng mô hình RAMS (DEMO) (24173)
 • Bản tin thời tiết hiện tại tại sân bay (METAR bulletin) (40368)
 • Triển khai thành công hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng Hàng không Gia Lâm (KTHK-net 3.0) (43873)
 • Bản tin triều-ngập lụt

  Thời tiết thường thức
  id_12254 (#<i>5129</i>) PHÂN CẤP TRÁCH NHIỆM VÀ PHỐI HỢP TRONG ỨNG PHÓ THIÊN TAI (20/3/2017)
  id_12237 (#<i>5702</i>) KỸ NĂNG DỰ BÁO THỜI TIẾT – HOW TO FORECAST THE WEATHER? (14/3/2017)
  id_11382 (#<i>9154</i>) Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng Thủy văn (10/6/2016)
  id_11094 (#<i>9765</i>) LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (25/3/2016)  Back to Page 1  Next to Page 3

  Music ON - Stop
  Theo Bạn, kênh thời tiết nào hữu ích trên Internet?
  Thời tiết qua Email
  Tin nhắn (SMS)
  Qua website
  Không cần thiết
  [ Xem KQ ]
  Quảng bá Logos
  UOW Alumni Chapter of Vietnam Du bao theo RAMS-VNU RAMS-model Technoaid Vietnam CIFPEN

  Tin thời tiết
  Tin bão

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang 

  Số trực tuyến: 10266
  Hôm nay: 9817-Hôm qua: 449
  Tháng 6: 10266
  Tổng số truy nhập
  53,153,406
  No# of News: 9,244
  No# of readings: 49,027,148
  Max Reading News: ,205,659
   

  ThoitietVietnam.VN
  Copyright 2004-2013 All Rights Reserved - Tổng hợp từ Internet
  Phát triển bởi InteCom - Technoaid Vietnam - Powered by MVC-Web CMS 1.2
  Trụ sở: Số 72 Ngõ 95/8, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 04-35641864 - Fax: 04-35641865
  thoitietnet@gmail.com - info@thoitiet.net - intecom@minhviet.com.vn - minhvietsoft@yahoo.com


  Started 30/1/2018